SPRAWY KARNE

§  PRAWO KARNE

 

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • Przestępstwa w komunikacji
 • Przestępstwa przeciwko wolności
 • Przestępstwa seksualne
 • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • Przestępstwa przeciwko pracownikom
 • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Przestępstwa przeciwko mieniu
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Inne

 

§   WYKROCZENIA

 

 • Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • Wykroczenia w komunikacji
 • Wykroczenia przeciwko osobie
 • Wykroczenia przeciwko zdrowiu
 • Wykroczenia przeciwko mieniu
 • Wykroczenia przeciwko konsumentom
 • Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
 • Inne

 

§  PRZESTĘPSTWA SKARBOWE

 

 • Przestępstwa podatkowe
 • Przestępstwa celne
 • Przestępstwa dewizowe
 • Przestępstwa hazardowe