UMOWY

Kancelaria zajmuje się sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem m.in. następujących umów:

 

 • Umowa o dzieło
 • Umowa o roboty budowlane
 • Najem
 • Dzierżawa
 • Zlecenie
 • Leasing
 • Umowa agencyjna
 • Umowa komisu
 • Umowa przewozu
 • Umowa spedycji
 • Umowa ubezpieczenia
 • Umowa spółki cywilnej
 • Umowa pożyczki
 • Darowizna
 • Poręczenie
 • Umowa dożywocia