PRAWO PRACY

Przedmiotem świadczonych przez Kancelarię usług z obszaru prawa pracy są:

 

  • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
  • Dyskryminacja, mobbing i ochrona dóbr osobistych pracowników
  • Negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy
  • Roszczenia wynikające z rozwiązania umowy o pracę
  • Wypadki przy pracy
  • Zakaz konkurencji
  • Wypłata zaległego wynagrodzenia