SPRAWY EGZEKUCYJNE

Obszarem wykonywanej praktyki z zakresu postępowania egzekucyjnego są:

 

  • Wnioski o wszczęcie egzekucji
  • Powództwa przeciwegzekucyjne
  • Skargi na czynności komornika
  • Licytacje
  • Negocjacje spłaty zadłużenia