PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • Reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

  • Sporządzanie pism procesowych w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.