SPRAWY HANDLOWE I GOSPODARCZE

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa handlowego i gospodarczego pomagamy w następujących obszarach:

 

 • Tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • Składanie wniosków do KRS
 • Bieżąca obsługa prawna związana z działalnością spółki
 • Sporządzanie umów handlowych
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Pomoc prawna  w bieżących sprawach spółki
 • Przygotowywanie projektów uchwał,
 • Prowadzenie zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników
 • Przeprowadzenie transakcji zbycia udziałów/akcji
 • Sporządzanie umów handlowych
 • Postępowania upadłościowe i naprawcze
 • Upadłość konsumencka